sâmbătă, 6 noiembrie 2010

Cetatea Șiriei - Stronghold of Șiria

Cetatea este zidită pe Dealul Cetății (496 m), dominând regiunea.
Rolul îndeplinit de cetate era strategic, de apărare și economic având arondate 110 sate.
Arhitectura cetății are câteva părți: corpul central clădit pe o stâncă de formă neregulată ovoidală cu diferențe de nivel.
La vest peretele este lung de 24 m, înalt și cu găuri. Spre nord se văd rămășițele unui donjon (turn). A dispus de încăperi, iar la subsol comunică în curtea exterioară printr-o ușă ce se închidea după necesități.
Curtea exterioară avea dimensiuni de 36-38 m cu ziduri aproape intacte.
Grosimea zidului este 130 cm, și înalt de 3,5 m.
Spre nord este o deschizătură ce era una din porțile cetății. Peste șanțul din fața cetății a existat un pod mobil.
Donjonul și zidul înconjurător sunt părțile cele mai vechi ale cetății.
Zidul înconjurător are lungimea de 28 m, cu intrare doar din partea de vest. Șanțul cetății situat în fața curții exterioare avea in unele porțiuni adâncimea de 10 m și o lățime de 14 m dar pe unele porțiuni a fost mai puțin abrupt.
Tunelurile subterane au înălțime de 1,9 m și o lățime la bază de 1,8 m. Porțile cetății sunt patru la număr.
Poarta principală pe latura nord-est de 2,9 m la bază dispunând de doua deschizături alăturate - una mare pentru carosabil și alta mică pietonilor. Poarta pe latura verticală a zidului protector, realizând accesul peste șanțul lat de 12 m și adânc de 6 m.
Poarta pe zidul laturii vestice a curții exterioare și ultima poartă (nesigură) în corpul central. Materialele de construcție folosite sunt: piatră adusă din cariera Galsa, de la o departare de 3,5 km, iar varul era stins direct pe piatră (mortar cald).
Proveniența lui era din varnițele de la Agrișul Mare situate la 12 km distanță peste deal. Etapele de execuție ale lucrărilor de construcție 3 la numar:

- Donjonul, cu construcțiile anexe: zidul înconjurător și o parte a corpului central (după invazia tătară la 1241 și a doua jumătate a sec. al XIII-lea).
- Corpul central și îngroșarea zidurilor cu contraforturi (în timpul domniei lui Iancu de Hunedoara).
- Amenajarea corpului central, curtea exterioară și zidul protector din fața corpului central de vest, în timpul stăpânirii familiei Báthory (a doua jumătate a sec. XV-lea și începutul celui celui de-al XVI-lea).
Sub stăpânirea turcilor zidurile au fost întărite sporind siguranța cetății în fața atacurilor. Stilul cetății este romanic, existând un donjon masiv, locuibil prevazut cu 2-3 etaje iar la partea superioară dispune de creneluri.

Drumul pana la cetate l-am facut cu un bun prieten de-al meu, Ovidiu, de loc din Radesti, judetul Arad. Masina am lasat-o in Șiria, apoi pana la cetate am urcat pe jos. Urcusul, nici usor dar nici dificil, l-am facut cam in 30-40 minute, iar peisajul era incantator. De sus, de la cetate, se vedea surprinzator de bine valea Crisului Alb si o mare parte din Campia de Vest. Cetatea in sine mi-a lasat o impresie amara. Timpul, intemperiile vremii dar mai ales dezinteresul celor care ar trebui sa se ocupe de amenajarea si promovarea ei au adus-o in stadiul de ruina. Trebuie facut ceva pana nu e prea tarziu !


The stronghold is built on Castle Hill (496 m), dominating the region.The role was performed by stronghold policy, defense and economic with 110 surrounding villages.The architecture of the stronghold has several parts: the central body built on a rock of irregular ovoid shape with level differences.The west wall is 24 m long, tall and with holes. To the north are seen the remains of a donjon (tower). He had communicated the basement rooms and outdoor courtyard through a door that closed as needed.The outer court of 36-38 m in size with walls intact.Wall thickness is 130 cm and high is 3.5 mTo the north is an opening that was one of the gates. Over the ditch in front of the city there was a drawbridge.The tower and surrounding wall are the oldest parts of the stronghold. Ruined donjon tip is 109 m long and 18 meters wide in front of the central body is a protective wall at a distance of 2.5 m, closing a small courtyard retreat.The surrounding wall has a length of 28 m, with input only from the west. Ditch outside the stronghold located in the court in some portions have a depth of 10 m and a width of 14 m but in some areas was less steep.Underground tunnels have a height of 1.9 m by 1.8 m wide at the base are four gates.Main Gate on the northeast side of 2.9 m based on having two adjacent openings - one large and one small pedestrian road. Wear protective wall on the vertical side, making access more than 12 m wide moat and 6 m deep.Gate on the west side wall of the outer court and the last gate (uncertain) in the central body. Construction materials used are made of quarry stone Gals, from a distance of 3.5 km, directly lime stone (mortar warm).Its source was lime kiln from the Agrisu Mare, located 12 km away over the hill. Execution steps of the building, successive:- The tower, with the annexes: the wall surrounding a central body part (after the Tatar invasion in 1241 and the second half of the century. XIII).- The main body and thickening of the walls with buttresses (during the reign of Iancu de Hunedoara).- Arrange the central body, the outer court and protective wall in front of the central body of the West, during the rule of Báthory family (second half of the century. XV century and the beginning of the sixteenth century).Under Ottoman rule the walls were strengthened by increasing safety in the city before the attack. Stronghold is the Romanesque style, with a massive dungeon, provided with 2-3 living on top floors and have battlements.

The walk to the stronghold I had a good friend of mine, Ovidiu, from Rădeşti place, Arad county. We left the car to Șiria, then we went to the stronghold on foot. Climb, neither difficult but not easy, we've done in about 30-40 minutes and the scenery was lovely. From above of the stronghold is surprisingly well see the Valley of the White Cris and much of the Western Plains. Citadel itself left me a bitter impression. Time, weather forecast and disinterest especially those who should deal with planning and promotion they brought in a state of ruin. Need to do something before it's too late!
Text: Wikipedia
Photo: Pozaru'

7 comentarii:

Anonim spunea...

faine imagini. descrierea este de asemenea, cuprinzatoare :)

Pozaru' spunea...

Multumesc, Tzzumby, dar descrierea e luata de pe Wikipedia, dupa cum poti vedea in finalul articolului. Doar la sfarsit am adaugat un pasaj. Oricum iti multumesc pentru apreciere! Numai bine!

Dili spunea...

ce tara frumoasa avem, un stonehenge e mic copil :D

PS: poza a patra e ca o pictura de vis...

alicee spunea...

Foarte frumoase fotografii! Bravo! Mi-a placut mult acest post

Pozaru' spunea...

@ surioara:
Avem o tara frumoasa...pacat ca nu stim sa o punem in valoare! Te pupic!

@ alicee:
Iti multumesc mult pentru vizita si apreciere. Te mai astept!

O seara frumoasa!

Paul spunea...

Cat de aproape ai fost de mine, cum de nu ai dat un semn de viata!!
De acolo de sus, imi puteai vedea truda muncii ogorului...:)

Pozaru' spunea...

Nu mi-am dat seama, Paul, off! Am crezut ca esti mai aproape de Timisoara decat de Arad! La anul n-o sa te ocolesc, fii sigur! :)

P.S. Am o multime de fotografii de sus, de la cetate. Sunt sigur ca pe undeva se zareste si tractorul tau!

Toate cele bune!