miercuri, 26 august 2009

Curtea Veche, Bucuresti - Old Princely Court, Bucharest

Curtea Veche este prima curte domnească din Bucureşti, a devenit nefuncţională după incendiul din 1718, care a distrus întregul Bucureşti şi după cutremurul din 1738. Întreaga Curte Domnească era formată dintr-un palat - Palatul Voievodal, o biserică - Biserica Buna Vestire, cunoscută ulterior sub numele de Biserica Curtea Veche, case cu saloane de recepţie, cancelariile domneşti, grajduri şi grădini. Nu se cunosc prea multe detalii despre întemeietorul curţii, dar conform opiniei cercetătorilor care au studiat istoria Bucureştiului, curtea pare a fi construită de către Mircea cel Bătrân, undeva la sfârşitul secolului al XIV-lea şi începutul secolului a XV-lea. După cele două calamităţi din secolul al XVIII-lea, care au distrus curtea şi clădirile aferente, a fost construită o nouă curte domnească, Curtea Nouă. În prezent, ruinele Palatului Voievodal au devenit sit arheologic protejat, fiind amenajat şi un muzeu, Muzeul Curtea Veche.
Pe locul în care ulterior va fi construită curtea domnească, Mircea cel Bătrân construieşte o cetate, undeva între anii 1386-1418. Cetatea avea ziduri de cărămidă şi era înconjurată de şanţ de apărare.
În secolul al XV-lea, Vlad Ţepeş, domnul Ţării Româneşti, consolidează cetatea construită de Mircea cel Bătrân şi o ridică la rangul de reşedinţă domnească, alternativă celei de la Târgovişte.
Primele date certe despre Curtea Veche le avem din documentele de pe vremea lui Radu cel Frumos, acesta a mutat scaunul domnesc la Bucureşti.
Deşi pentru o perioadă de timp s-a crezut că Curtea Domnească a fost distrusă complet, cercetările arheologice au scos la iveală importante ruine, printre care: hrube, ziduri, baze de turnuri, trepte coloane, camere aflate în construcţii din secolul al XIX-lea.
Curtea domnească se întindea pe suprafaţa cuprinsă între străzile Halelor (fosta Carol), Şelari, Lipscani, Bărăţiei, Calea Moşilor. De-a lungul timpului oraşul Bucureşti a suferit diverse modificări urbanistice, astfel că veche curtea domnească nu mai corespunde întru totul cu vechile descrieri. Conform vechilor descrieri, Curtea Veche era aşezată pe o colină destul de înaltă, înconjurată la sud de malul foarte înalt al Râului Dâmboviţa, iar în celelate puncte cardinale de ziduri puternice. Accesul în curtea domnească era posibil prin două porţi opuse. Prima poartă, amplasată la intersecţia străzilor Smârdan cu Halelor (fosta Carol), a avut mai multe denumiri, Poarta de Sus, Turnul despre Nemţi, Clopotniţa Domnească, iar mult mai târziu după ce turnul de piatră s-a ruinat, Foişorul Roşu (probabil numele a fost luat de la culoarea în care a fost vopsit turnul). A doua poartă, Poarta de Jos, era situată în locul în care porneşte strada Moşilor.
(sursa: Wikipedia)
(fotografii: Pozaru)

Curtea Veche (the Old Princely Court), built as a place or residence during the rule of Vlad III Dracula in the 15th century, now operates as a museum in the centre of Bucharest, Romania. The residence was moved under the rule of Radu cel Frumos, who moved the princely residence and the Wallachian capital to Bucharest. In the 16th century Mircea Ciobanul rebuilt it completely and afterward it became the nucleus of the Bucharest, surrounded by the houses of traders and craftsmen. Alexander Ypsilantis built a new princely court in 1775 at Dealul Spirii and the old one acquired its present name. In its current role as a museum, the palace and neighbourhood inspired Mateiu Caragiale to write his novel Craii de Curtea-Veche. It is also at the center of efforts to restore the historic center of Bucharest.
(source: Wikipedia)
(photo:Pozaru)


Imagine de ansambluVlad Tepes (Vlad Dracul)

Curtea Veche si cupola bisericii Sfantul Anton

La nivelul 1

Pe-aici treceau odinioara boierii

Intrarea in beciuri

Beciul

Beciul

Beciul (vedere generala)


Speranta...


marți, 18 august 2009

Manastirea Brancoveanu, Sambata de Sus - Brancoveanu Monastery, Sambata de Sus

Din punct de vedere administrativ Mânăstirea Brâncoveanu este amplasată pe teritoriul comunelor Sâmbăta de Sus şi Drăguş din judeţul Braşov.Accesul rutier se face de pe DN1 E68 Braşov-Sibiu (Făgăraş spre Avrig 11Km) din comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, spre stânga pe DJ prin comuna Sâmbăta de Sus (15Km) sau din oraşul Victoria pe DF de la baza versantului nordic al Munţilor Făgăraş (10Km).
Povestea constructiei acestei manastiri incepe in sec 17, cand Preda Brâncoveanu a inaltat prima biserica din lemn pe valea Sambetei. In acelasi loc in jurul anului 1696 Constantin Brâncoveanu, conducatorul Tarii Romanesti intre 1688 - 1714, a construit prima biserica din piatra pentru a salva ortodoxismul romanesc din calea distrugerilor puse la cale de habsburgii care in anul 1683 cucerisera Transilvania si voiau sa impuna catolicismul. In 1785 manastirea a fost partial distrusa din ordinul generalului Bukow din Viena. Toate chiliile au fost rase de pe fata pamantului, iar calugarii au fost obligati sa paraseasca manastirea. In urmatorii 140 de ani multi oameni de vaza au incercat sa reconstruiasca manastirea. Dintre ei merita amintiti: Mitropolitul Andrei Saguna, Episcopul Ilarie Puscariu si calugarita Maria Boros. Din pacate nici unul nu a reusit sa-si puna planurile in aplicare. Onoarea de a fi al doilea ctitor al Manastirii Brancoveanu ii apartine Mitropolitului Th. D. Nicolae Balan, care a inceput lucrarile de reconstructie in 1926. Sfintirea manastirii a avut loc in 1946 , dupa razboi.Biserica este construita in stil brancovenesc (foarte la moda in Tara Romaneasca la sfarsitul sec 17 -inceputul sec 18). Pietre masive decoreaza ferestrele si incadreza usile. Clopotnita este octogonala pe exterior si cilindrica pe interior. Privita pe interior biserica este la fel ca toate celelalte construite in aceeasi perioada: altar, naos, portic. Picturile de pe portic sunt noi si reprezinta scene din Vechiul Testament. Intrarea dintre portic spre nartex se face printr-o usa groasa de stejar incadrata de piatra. In partea de vest a nartexului, unde se afla pictura Fecioarei Maria, se poate observa si portretul Brancovenilor, fondatorii bisericii. In interiorul manastirii se afla cinci clopote de la Viena ce cantaresc 2000 kg. Zidurile care inconjoara manastirea au fost reconstruite tot in stil brancovenesc, sub forma de cvatrilater. Trei turnuri sapate in piatra imfrumuseteaza zidurile atat pe exterior cat si pe interior. La parterul manastirii, in partea de nord, sunt amplasate chiliile calugarilor si abatia. Primul etaj adaposteste clopotnita si o biserica noua extrem de spatioasa. La parter, in partea de sud, putem vedea sala de mese, bucataria si vreo cateva chilii, in timp ce la primul etaj descoperim o imensa biblioteca si un xenodochium. In cladirea noua care adaposteste muzeul, sunt expuse unele dintre cele mai vechi picturi pe sticla - apartinand sec 18 si 19 - si documente foarte vechi si rare (scrisori, prima editie a unor ziare, sutane purtate de calugari, obiecte ecleziastice).
(sursa: Hoinari prin Romania)
(fotografii: Pozaru)

Brancoveanu Monastery is located within municipalities Sambata de Sus and Dragus, Brasov county.

The story begins in sec 17, when was built first wooden church in the valley Sambetei. In the same place around 1696 Constantin Brâncoveanu, leader of the Romanian Country between 1688 to 1714, the first church built of stone to save the Romanian Orthodox in the way of destruction planned by the Habsburgs who in 1683 conquered Transylvania and wanted to impose Catholicism. In 1785 the monastery was partially destroyed by order of General Bukow Vienna. All cells were races on earth, and monks were forced to leave the monastery. Over the next 140 years prominent people have tried to rebuild the monastery. Among them tall tales: Metropolitan Andrei Saguna, Bishop Hilary Puscariu and nun Maria Boros. Unfortunately, none failed to put plans into effect. The honor of being the second founder of the monastery belongs Brancoveanu Metropolitan Th. Nicholas D. Balan, who began the work of reconstruction in 1926. Dedication took place in the monastery in 1946, after it is built in the style Brancoveanu razboi.Biserica (very fashionable in Romanian Country at the end of 17th century early 18th century). Bell tower is octagonal on the outside and the inside cylinder. Seen on the inside the church is like any other built in the same period: the chancel, nave, porch. Paintings from the porch are new and represent scenes from the Old Testament. Entry of the narthex ways is through a thick oak door framed by stone. In the west of narthex, where he was painting the Virgin Mary, you can see the portrait Brancoveanu, founders of the church. Inside the monastery is five bells of Vienna which weigh 2000 kg. The walls surrounding the monastery has been rebuilt all Brancoveanu style form of cvatrilater. On the ground floor of the monastery, in the north, the cells are placed monks and abbey. The first floor houses a new church bell and extremely spacious. Downstairs, in the south, we can see the dining room, kitchen and a couple cells, while the first floor we find a huge library and a xenodochium. The new building which houses the museum, are exhibited some of the oldest paintings on glass - belonging to 18 and 19 sec - and very old and rare documents (letters, first edition of newspapers, gown worn by monks, ecclesiastical objects).

Source: Hoinari prin Romania
Photo: Pozaru

Poarta manastirii


Manastirea Brancoveanu

Aleea principala

Clopotnita veche

Staretia manastirii

Chiliile

Biserica manastirii

Biserica manastirii

Spre chilii

Altarul din padure


duminică, 16 august 2009

Transfagarasanul - The Transfagarasan Road

Transfăgărăşanul sau DN7C este unul din cele mai spectaculoase drumuri din România si leagă regiunea istorică a Transilvaniei de Muntenia. Drumul a fost construit să treacă peste Munţii Făgăraş, cel mai înalt lanţ muntos din munţii României, care face parte din Carpaţii Meridionali.
Soseaua porneşte de lângă Piteşti, din comuna Bascov, ducând la Curtea de Argeş. Dincolo de Curtea de Argeş, la Arefu, începe porţiunea inaugurată la 20 septembrie 1974, care trece merge până la Cârţişoara, Sibiu, şi care urcă până la altitudinea de 2.030 m; drumul în trepte foloseşte serpentine pentru a urca fiind o provocare pentru orice autovehicul; din cauza serpentinelor şi drumului în rampă viteza de rulare este de 40 km/h. Drumul este închis de la sfârşitul lunii octombrie până în luna iunie din cauza zăpezii care-l acoperă.
Soseaua are mai multe tunele şi viaducte decât oricare alt drum din România; în apropiere de cel mai înalt punct al ascensiunii, la Bâlea Lac drumul trece prin cel mai lung tunel din România (aproape 1.000 m).
(sursa: Wikipedia)
(fotografii: Pozaru)


Transfagarasanul or DN7C is one of the most spectacular roads in Romania and link the historic region of Transylvania from Wallachia. The road was built to cross over the Fagaras Mountains, highest mountain range in the mountains of Romania, which is part of the Southern Carpathians.
Highway starts near Pitesti, in the commune Bascov leading to Curtea de Arges. Beyond the Court of Arges, in Arefu begins portion opened in September 20, 1974, passing up to and Cârţişoara, Sibiu, and that goes up to 2030 m altitude, in steps using winding road to climb is a challenge for any vehicle. The road is closed from late October to June due to snow that covers it.
Road has several tunnels and viaducts than any other road in Romania, near the highest point of ascension at Balea Lac through the longest road tunnel in Romania (about 1000 m).
(source: Wikipedia)
(photo: Pozaru)Pregatindu-ne de urcus


Dor de munte

Spre varf

Cascada Capra

Cabana Capra

Drumul spre Balea Lac

De la Balea Lac privind spre Nord

Cabana Balea si lacul cu acelasi nume

Valea Balei

Privind spre podisul Transilvaniei

Cascada Balea

Privind inapoi cu ... smerenie
marți, 11 august 2009

Pe tarm...

Rasarit

Luna se-necase in marea-ntunecata,
Valurile line ne udau sufletele descaltate de griji,
Iar noi ancorati in nisipul inca rece
Avand in spate cochilii de melci,
Priveam valurile mangaind tarmul,
Ascultam glasul marii,
Asteptand un nou rasarit ca pe o noua viata.


V.08.08

(text si foto: Pozaru)

duminică, 9 august 2009

Pestera Polovragi - Polovragi Cave

Peştera Polovragi se găseşte pe teritoriul comunei Polovragi, între localităţile Horezu şi Baia de Fier, judeţul Gorj, Oltenia, România.
Accesul la peşteră se face de la Mănăstirea Polovragi, pe un drum forestier de aproximativ 1 km. Intrarea în peşteră se află în Cheile Olteţului, deasupra râului ce desparte Munţii Căpăţâna de Munţii Parâng.
Peştera are o lungime (până în prezent cercetată) de 11 km. Traseul vizitabil pentru turişti este de aprox. 800 m. Acest traseu este parţial iluminat.
(sursa: Wikipedia)
(fotografii: Pozaru)


Polovragi cave is located within the village Polovragi between localities Horezu and Baia de Fier, Gorj County, Oltenia, Romania.

Access to the cave: from the Monastery Polovragi on a forest road about 1 km. Entrance to the cave is Oltetului Gorge, above the river that separates the Parang Mountains Mountains loaf.
The cave has a length (so far investigated) of 11 km. Visit the tourist route is about 800 m. This route is partially illuminated.
(source:Wikipedia)
(photo:Pozaru)
marți, 4 august 2009

Pestera Muierii - Muierii Cave

Peştera Muierilor (sau Peştera Muierii) se află în comuna Baia de Fier, Judeţul Gorj, pe teritoriul Depresiunii Getice a Olteniei. Peştera a fost sculptată în calcarele mezozoice de pe marginea sudică a Masivului Parâng, de către râul Galbenul. Cu o istorie foarte bogata, peştera în timpuri străvechi a adăpostit în timpul războaielor, când bărbaţii plecau la lupte, foarte mulţi copii şi femei, de unde i se trage şi numele. Este prima peşteră electrificată din România. Peştera are o lungime de aproximativ 3.600 de metri dispusă în 4 niveluri. Nivelul inferior constituie rezervaţia speologica împartita in doua sectoare:sectorul de nord (1.500m)şi sectorul de sud (880m). La 40 de metri inălţime se alfa etajul superior amenajat pentru turişti cu o lungime de 573 m , ajunge până la lungimea de 1.228 de metri o reţea de diverticule foarte greu accesibilă. Adevaratele atracţii ale peşterii sunt Domul Mic, care are un aspect asemănător unei cupole gotice format prin precipitarea milenară a calcitei. Celelalte încaperii sunt Sala Altarului, Valul Altarului, Amvonul, Candelabrul Mare şi imaginea Stâncii Insângerate denumită datorită scurgerilor oxidului de fier. În Cupola inaltă de 17 m întâlnim o colonie de lilieci.
Alte câteva atracţii sunt Vălul Muierii, Bazinele Mari, Cascadele împietrite, Dantela de Piatră, Poarta, Sala cu Guano, Sala Turcului. În Galeria Urşilor a fost găsit un adevărat cimitir de resturi scheletice de urşi,lei,hiene,vulpi,lupi,capre sălbatice si mistreţi. În Sala Musteriana au fost descoperite foarte multe obiecte aparţinând culturilor cu mult înaintea erei noastre...
(sursa: Wikipedia)
(fotografii: Pozaru)

Cave Muierilor (or cave Muierii) is located in the village Baia de Fier, Gorj County, Oltenia - Getica Depression territory. The cave was carved in Mesozoic limestones on the south of Parang Mountains, the Yellow River. With a very rich history, the cave in ancient times to shelter during the war, when men went to fight, many children and women, where I draw the name. The first electrified cave in Romania. The cave has a length of approximately 3600 meters arranged in 4 levels. The lower level is divided into two reserve speologica sectors: North (1.500m) and the south (880m). At 40 m above the floor alpha arranged for tourists with a length of 573 m, up to a length of 1228 meters diverticule network very difficult to reach. Real attractions of the cave are Cathedral, which looks like a Gothic domes formed by precipitation of calcite millennial. The other room is the Shrine Room, Altar, Chandelier Great Rock and bloody image of iron oxide called because of leakage. The 17 m high dome meet a colony of bats.
Other attractions are Veil Muierii, Basins Greater, Niagara Stone, Lace Stone, Gate Hall Guano, Turcului Hall. The Bears found a gallery really cemetery skeletal remains of bears, lions, hyenas, foxes, wolves, wild goats and pigs. In Room Musteriana were found many objects belonging to cultures long before our era ...
(source: Wikipedia)
(photo: Pozaru)